Tuesday, 13 February 2018

Collection For Stadium List 1st

Sr.Rs. Name
01   5600  Rampal Singh S% Badlu Ram                
02   500  Viney S% Rampal
03   200  Dharmender S% Satpal   
04   100  Mala S% Dharmveer
05   200  Anil S% Rajkumar
06   200  Mohit S% Umedh Singh    
07   200 Anup S% Satyewan
08   200  Hansraj S% Dalbir
09   200  Vikash S% Angrej
10   100  Sittu S% Kuldeep
11      100  Sandeep S% Shubhash
12      100  Punit S% Rajender
13      250  Ravinder S% Dharmender  
14      250  Amit S% Ajmer
15      200  Anshul S% Jaiveer
16      100  Jassu S% Suresh
17      100  Nasib S% Ajmer
18     100  Sumit S% Karmveer
19     100  Parveen S% Thambhu
20     100  Naveen S% Sarjit
21     500  Somi S% Badlu
22     200  Shubham S% Narayanshroop   
23     100  Anil S% Surajal
24     100  Sani S% Vajeer
25     100  Madan S% Suresh
26     100  Aayush S% Joginder
27     100  Deepak S% Khushi
28     200  Jaspal S% Vinod
29     100  Golu S% Surata
30     200  Kesa S%Parkash
31     200  Sonu S%Bhagat Singh
32     500  Tinku S% Hariom
33     100   Vikash S% Mahveer
34     150 Deepak S% Anup
35     200 Himmat S% Mahsingh
36     100  Jaagjeet S% Balbeer
37    1100   Amit S% Satbir
38    100  Kapil S% Parshuram
39    1000  Jora S% Rajveer
40    100 Satbir S% Bhale Ram
41    500 Shanti S% Haricharan
42    500  Rajesh S% JaiBhagwan
43    500 Krishan S% Lakshinarayan
44    500  Gurjeet S% Ramphal
45    100 Ankit S% Suresh
46    100 Vijay S% Subhash
47    50 Mandeep S% Suresh
48    500 Satbir S% Rajeram
49    500 Rishipal ikkash
50    100 Ajay S% Krishan

2 comments: